Start
Omhoog
voltooid deelwoord
Bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord
Werkwoorden
Verwijswoorden
Voornaamwoorden
Voegwoorden
Oefeningen woordleer

Woordleer

Gebruikte afkortingen:

ZN: zelfstandig naamwoord
BN: bijvoeglijk naamwoord
BWB: bijwoordelijke bepaling
WW: werkwoord(en)
KWW: koppelwerkwoord
ZWW: zelfstandig werkwoord
HWW: hulpwerkwoord

Ontleden, hoe doe je dat?

Woordontleding, stap voor stap

Benoem:

  1. de delen van het werkwoordelijk gezegde (WWG) en het werkwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde (NWG) PV/ inf./ te+inf./VD /adpv./ enz.)
  2. de zelfstandige naamwoorden (zn.): soortnaam, eigennaam
  3. de lidwoorden (lidw.): bepaald of onbepaald
  4. de bijvoeglijke naamwoorden (bn.)

Stel jezelf volgende vraag:

  • Wat doet zo'n woordsoort in de zin?