Start
Omhoog
Verbindingswoorden
Signaalwoorden

Voegwoorden

Een woord dat aangeeft dat er een verband bestaat tussen twee woorden, woordgroepen of zinnen is een voegwoord.

Signaalwoord: een voegwoord dat in een zin of in een tekst een signaal geeft. Het geeft aan dat binnen de zin of binnen de tekst een verband bestaat.

Verbindingswoord: een voegwoord dat de bijzin verbindt met de rest van de zin. Ook het verbindingswoord kan telkens een ander verband aangeven.