Start
Omhoog

Onderwijsinfo

Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs
Deze gids voor jongeren (en hun ouders) geeft op een toegankelijke manier informatie over wat kan en niet kan op een secundaire school. Diverse thema's zoals leerplicht, schoolkeuze en inschrijven, schoolloopbaan, BuSO, DBSO, organisatie op school, leerlingenparticipatie, studiebewijzen,... passeren de revue. Ook achtergrondinfo over het onderwijs in Vlaanderen en een adressenlijst van organisaties die hen kunnen verder helpen zijn in de gids voor leerlingen opgenomen.
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/2005/gidsvoorleerlingen.pdf

Leerrecht leerplicht
De brochure geeft een antwoord op concrete vragen over de leerplicht van kinderen. Bevat ook reglementering i.v.m. afwezigheden.
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/2004/leerplicht.pdf

Diploma via de examencommissie
Leerplichtige jongeren met problemen op school, hoogbegaafde jongeren en volwassenen kunnen hun diploma secundair onderwijs behalen via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Een brochure voor de eerste en de tweede graad (eerste afdeling) en voor de derde graad ASO (tweede afdeling) maakt hen wegwijs. Ge´nteresseerden vinden er informatie over hoe ze zich kunnen voorbereiden op de examens, waar en wanneer ze examens afleggen en onder welke voorwaarden ze hun diploma krijgen.
Meer informatie op de website van de Examencommissie
Download de brochure en andere documenten in verband met de 1ste afdeling