Start
Mijn leerlingen
Spelling
Woordleer
Zinsleer
Lezen
Schrijven
Spreken
Literatuur
Taalbeschouwing
Taalspelletjes
Evaluatiefiches
Artikels
Projectjes
Bingo handleiding
Vers van de pers

Nederlands

Welkom bij het vak Nederlands!

Het was, het is en het blijft zo: communiceren in goed Nederlands is een vereiste om optimaal te kunnen functioneren!

Extra oefeningen - Extra oefeningen - Extra oefeningen - Extra oefeningen - Extra oefeningen

Het woordenboek van de 21ste eeuw

Een link naar een zeer interessante webpagina over 'Leren studeren' (o.a. structuur, signaalwoorden, alinea's, OVUR-strategie toepassen, enz.)

Artikel over taalverwerving in het NRC Handelsblad dd. 11 december 2004