Start
Omhoog

Literaire prijzen

 

   CHRONOLOGISCH PRIJZENOVERZICHT VAN:

 

 Kinderboek van het jaar

Staatsprijs

Theo Thijssen

Woutertje Pieterse

Gouden uil

Boekensleutel

Gouden Griffel

Zilveren Griffel

Nienke van Hichtum

Gouden Zoen

Zilveren Zoen

Oeuvre penseel

Gouden Penseel

Zilveren Penseel

Jonge Jury

Nederlandse kinderjury

6-10 jaar

Nederlandse kinderjury

10-13 jaar

Nederlandse kinderjury

13-17 jaar

 

Gouden en Zilveren Griffels

Griffels worden toegekend aan de best geschreven kinderboeken van het jaar. Jaarlijks kunnen in vier categorieën (uitgaven voor kinderen tot 6 jaar, voor kinderen van 6 jaar en ouder, van 9 jaar en ouder en informatieve uitgaven) twee boeken bekroond worden met een Zilveren Griffel. Volgens het huidige reglement moet uit een van de categorieën bovendien één Gouden Griffel toegekend worden. De Gouden Griffel kan alleen gewonnen worden door een oorspronkelijk Nederlandstalig boek; voor een Zilveren Griffel komen ook vertaalde boeken in aanmerking.
Aanvankelijk werd er één boek bekroond: het 'Kinderboek van het jaar'. In 1971 werden de Gouden en Zilveren Griffels voor de best geschreven boeken geïntroduceerd.
De uitreiking van de Gouden en Zilveren Griffels en Penselen vindt plaats op de zondag voorafgaand aan de opening van de Kinderboekenweek.

Gouden en Zilveren Penselen

De Penseeljury kan elk jaar twee uitgaven met een Zilveren Penseel bekronen. Daarnaast moet jaarlijks één Gouden Penseel toegekend worden aan het best geïllustreerde boek. Deze bekroningen werden in respectievelijk 1981 en 1973 geïntroduceerd.

Vlag en Wimpels

Naast de Griffels en Penselen bestaan er de Vlag en Wimpels, die als eervolle vermeldingen te beschouwen zijn. In 1980 is deze vermelding ingesteld. De met een Vlag en Wimpel bekroonde boeken staan niet vermeld in de hierna volgende lijst van bekroningen.

Boekensleutel

De Boekensleutel wordt bij hoge uitzondering toegekend aan een kinderboek dat bijzondere perspectieven biedt. Dit kan betrekking hebben op het genre boek, techniek, vormgeving, inhoud of lezersgroep waarvoor de uitgave bestemd is - of op een combinatie hiervan. Zowel een oorspronkelijk Nederlandse uitgave, als een vertaalde uitgave kan in aanmerking komen; nooit kan een uitgave worden voorgedragen op basis van de maatstaven die gelden bij het toekennen van de Griffels en Penselen. De Boekensleutel wordt op voordracht van de Griffel- of Penseeljury - in elk geval met instemming van beide - toegekend. De Boekensleutel werd in 1979 voor het eerst toegekend.

De Gouden Uil

DE GOUDEN UIL is een jaarlijkse boekenprijs waarmee de initiatiefnemers de schijnwerpers op het boek als cultuur- en informatiedrager richten en de leeslust willen aanscherpen. Het is een initiatief van Standaard Boekhandel, HUMO en CANVAS en wordt gecoördineerd door v.z.w. Behoud de Begeerte. Verzekeringsgroep Apra, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en Diners Club zijn de sponsors

DE GOUDEN UIL wordt opgedeeld in drie categorieën: fictie, non-fictie en kinder-& jeugdboeken. Drie eminente en gespecialiseerde jury’s beoordelen de Nederlandstalige boekenproductie en beslissen wie de uiteindelijke winnaars zijn. De drie winnende auteurs krijgen elk 750.000 BF (ongeveer fl. 40.000) en De Gouden Uil- trofee, een ontwerp van Ever Meulen. De bewuste keuze voor kwaliteit werd en wordt door het lezerspubliek, de media én de literaire wereld hoog gewaardeerd.

DE GOUDEN UIL is een unieke formule die werkt. Dit wordt bewezen door een onmiskenbare invloed op de verkoopcijfers. Met 584 inzendingen in drie categorieën en een prijzenbedrag van 2.700.000 BF (ongeveer fl. 150.000) is De Gouden Uil ook kwantitatief de belangrijkste boekenprijs binnen het Nederlands taalgebied.

DE GOUDEN UIL werd in 1998 voor de vierde keer uitgereikt.