Start
Omhoog

Gezegde

Oefening op het WWG en NWG 1

WWG 1 (bron: http://www.projectx2002.org)

WWG 2

WWG 3

Duid het werkwoordelijk gezegde aan