Start
Omhoog
Opwarmer
Losmaken
Bewegen
Stem

Expressie

Zoals een pianist zijn piano heeft, zo heb je als woordkunstenaar of acteur ook een instrument: je lichaam.

Hoe bespeel je dit instrument?

Of liever: hoe speel je met dit instrument zodanig dat je lichaam een LIJF wordt, een aanwezigheid, iets wat zich beweegt in de ruimte met anderen of alleen en emoties uitdrukt? En hoe vormt dit dramatisch instrument één geheel met ons verbaal instrument: de stem?

"Ik sta hier, ben mij daar ten volle van bewust,
en niemand kan nog naast mij kijken."

Via improvisatieoefeningen en spelsituaties werken we rond lichaamstaal, zintuigen, gevoelens,enz...