Start
Omhoog
Samenstellingen
Woordenschat

Taalbeschouwing

  • Taalbeschouwing is REFLECTEREN op TAAL.

  • Inzicht ontwikkelen voor de betekenis van woorden.

  • Nadenken en praten over betekenis-, gebruiks- en vormaspecten van taal. Dit betekent dat stilgestaan wordt bij de vragen:         

    • hoe gebruiken wijzelf en anderen taal?

    • hoe zit taal in elkaar?