Start
Omhoog
Begin verhaal
Einde verhaal

Verhaalopbouw

Basiselementen van een verhaal.

Een verhaalt vertelt een aantal gebeurtenissen: INTRIGE
Personage maakt een aantal gebeurtenissen mee en komt uiteindelijk tot een opgang of ondergang van inzicht of gevoel.
Is die opgang/ondergang veroorzaakt door zichzelf:
een intern opgangs- of ondergangsverhaal

Is die opgang/ondergang veroorzaakt door de omgeving of een ander personage: een extern opgangs- of ondergangsverhaal

Ieder verhaal is opgebouwd uit drie elementen:

1) Ruimte de ruimtes (tijd en plaats) waarin de verhaalfiguren zich bewegen.
2)
Verhaalfiguren mensen of dieren die een rol spelen in het verhaal.
3)
Situaties de verwikkelingen waarin de hoofdfiguren verzeild raken.

Deze basiselementen bepalen samen de handeling.

In de handeling ontwikkelt zich het thema (= de boodschap die de schrijver wil overbrengen, de centrale gedachte van het verhaal).
De basiselementen zijn altijd aanwezig in een bepaalde verhouding:
Bij een reisverhaal bijvoorbeeld speelt de ruimte een belangrijke rol
Bij een psychologische roman bijvoorbeeld ligt de nadruk op de verhaalfiguren.